החברה עוסקת במחקר, פיתוח ותכנון של מבנים וחלקי רכב ובמיוחד אוטובוסים, העומדים בקריטריונים של פונקציונאליות, עומסים דינאמיים ועומסים תרמיים, משטר רעידות ואורך חיים, ותכונות חומרים. פעילות זו כוללת כתיבת ו/או בדיקת מפרטים , אפיונים ופרמטרים טכניים לרכב על בסיס תקינה בינלאומית, חישובי מבנה בשיטות נומריות – כולל FEM, וביצוע ניסויים דינאמיים בהתאם.