בתחום זה בוצעו במהלך השנים חישובי תכנון, לצד חישובים לאפיון סיבות כשל למתקני הרמה מגוונים- לרבות מנופי צריח, מנופים טלסקופיים, מנופי פריקה והעמסה נמליים ובמות הרמה, אשר הקנו לחברה ידע וניסיון ייחודיים בתחום זה. החברה מציעה את מיטב ציוד המדידה והכלים האנליטיים והנומריים, על מנת לתת מענה לצרכי לקוחותיה בתחומים אלה.