חוות דעת ומחקר מבוצעים בתחומי ההתמחות של החברה וכוללים חוזק והתנהגות מבנים בתנאים דינאמיים, בעיקר באוטובוסים. כמו כן, כוללים תחומי חוות הדעת מחקרים הקשורים לאמינות בלאי ולרמת תחזוקה של אוטובוסים. בתחומי התקינה מבצעת החברה מחקרים המשווים בין דרישות השוק המשותף לדרישות תקינה שונות בנושאים מגוונים. נושאים אלה קשורים לרכב ולאוטובוסים בהיבטים רגולטוריים ובהיבטים הנדסיים הנוגעים לתכנון ולפיתוח, כשפעילות זו מלווה בסקרי ספרות מחד ובביצוע ניסויים מאידך, בהתאם לצורך.