החברה מבצעת חישובים וניסויים דינאמיים הנדרשים ע"י התקינה האירופאית (EC Directives). פעילות זו מאושרת ע"י המעבדות המוסמכות האירופאיות. כמו כן, מספקת החברה תמיכה וליווי בתהליכי אישור אבי-טיפוס, תהליכי התאמה (COP) ואישורי הומולוגציה  במסגרת WVTA, באמצעות מעבדות מוסמכות אירופאיות.