החברה ביצעה ומבצעת פיתוח ובחינת חוזק מבנה לחלקים המיועדים לתעופה, כגון: מנשאים, חלקי מושבי טייס וחלקים במערכות ההיגוי והבלמים. הפעילות כוללת תכן למשקל אופטימאלי, אנליזות לא ליניאריות, תכנון התקני בחינה סטטיים-דינאמיים והתעייפות, ניסוח תהליכי ניסוי ואימות התוצאות המחושבות. הפעילות מתבצעת תוך עמידה בתקני תעופה מחמירים (FAA).