חוזק מבנה לגלגול למבנה אוטובוס (Roll Over Protection) לפי ECE REGULATION 66:

 

מרחקי דפורמציות של המבנה ממרווח ההישרדות

 

ספיגת האנרגיה כתלות בזמן