בפרויקטים רבים יש לבצע אפיון של תנאי העמסה דינאמיים במהלך נסיעת הרכב. במקביל, מבוצעות מדידות אלו כדי לבחון את אמינות המבנה של האבטיפוס המפותח, ביחס לנזקי התעייפות לאורך זמן.

 

אות מניסוי דינאמי- הרעדה

אות מניסוי דינאמי- הרעדה                                                                                          
 

ניסוי דינאמי - התפלגות טמפרטורות