פיתוח של גלגל הגה שכלל תכנון גיאומטרי ,הגדרת תנאי העמיסה לפי דרישות התקנים הבינלאומיים (כולל התקן האירופאי 74/297/EEC ), ביצוע אנליזות סטטיות ודינאמיות לחישוב שדה ההזזות, המאמצים ותדרי התהודה, סימולציות crash, ניסויי אימפקט מעשיים וניסויי התעייפות. התהליך כלל משוב ושיפורים בתכן עד לקבלת אב טיפוס שעמד בדרישות המזמין. התמונות המובאות מתארות מודל ,שדה הזזות ומאמצים בגלגל ההגה: