חברת צברטק בע"מ הוקמה בשנת 2003 כהמשך לפעילותו ארוכת השנים של מנכ"ל החברה בתחומי המחקר, התכנון, הפיתוח והייעוץ מול התעשייה בכלל, תעשיות הרכב בפרט ומול גורמים ממלכתיים.

החברה מתמחה במתן תמיכה הנדסית ומחקרית מעמיקה, הכוללת תכנון, פיתוח ויעוץ במגוון תחומי הנדסת הרכב ובתחומי המערכות הדינאמיות.

 

תהליכי הפיתוח כוללים:

  • תכנון אופטימאלי המשלב פתרונות נומריים של שדה המאמצים, ההזזות והתגובות הדינאמיות, בשיטת האלמנטים הסופיים ותוך שימוש בתוכנות גלובליות, כגון: ANSYS ,SOLID WORK ותכנות נוספות.
  • מתן פתרונות לרכב כמערכת דינאמית של גופים קשיחים, הכוללת  אלמנטים של מסה, קפיץ ומרסן.
  • מדידה וניתוח ביצועים במישור הזמן והתדר לאב טיפוס של מבנה דינאמי, רכב או  מרכיב ברכב. המדידה והניתוח נעשים באמצעות מערכות מדידה הנדסיות ממוחשבות, סטטיות ודינאמיות, ותוך שימוש במאגרי נתונים גדולים. במהלך שנות הפעילות נרכש ציוד מדידה רב ערוצי מתקדם, המאפשר ביצוע מדידות דינאמיות ורישומן בזמן אמת בתדרי העמסה גבוהים, ועם מגוון של סנסורים למדידת כוחות, הזזות, עיבורים, תאוצות ושדה טמפרטורות. כל המדידות נרשמות ונשמרות במאגרי נתונים שנבנו עם עיבודים מתמטיים, בהתאם לנושא ולצורך. ציוד זה מאפשר למהנדסי התכנון והפיתוח לסייע לתכנונים וליישומים ההנדסיים של לקוחותינו באשר הם.


הנהלת החברה מתחייבת לוודא הימצאותם של משאבי תכנון, פיתוח, מדידה וביקורת סטנדרטיים וייחודיים, בהיקף ובאיכות שתבטחנה עמידה בכל דרישות הלקוחות.