כללי

באופן כללי בתחום של מתקני הרמה החברה צברה ידע וניסיון רב בנושאים הבאים:

  • סקירה של ספרות מקצועית בינלאומית בנושא של במות הרמה
  • חישובי חוזק, אנליזות מבנה ושיפורים תכנוניים
  • חקירת כשל מבנה
  • בחינה של רמת התחזוקה וזמינות כלי הרמה
  • בחינה וגיבוש אופן קביעת הקריטריונים לחידוש של מתקני הרמה על סוגיו

פעילות מחקרית ועבודות תכנון ופיתוח לדוגמא

  

  סקר ספרות, בחינת נהלים, תחזוקה ועוד 

החברה ביצעה סקר ספרות מקיף, בחינת נהלים, תחזוקה, הדרכה ורכש של מתקני הרמה. העבודה אפשרה שיפורים בכל המערכים, לדוגמא הושג שיפור בבטיחות הפעלה במתקני הרמה.

 

  חישובי מבנה במתקני הרמה 

החברה מבצעת חישובי מבנה סטטיים ודינמיים. לדוגמא מוצגים חישובים אנליטיים וחישובי אלמנטים סופיים (FEM) עבור במת הרמה. בחישובים אלו ניתן להיעזר לצורך תכנון ו/ או ניתוח הכשל המכאני.

                                                                                          

                      מהלך כוחות ומומנטים                                                  פילוג שדה מאמצים

    

  בחינת מתקן הרמה

שינויים מבניים מבוצעיים מעת לעת במתקני הרמה על סוגיו כתוצאה מאילוצים שונים. החברה ביצעה ומבצעת בחינה של שינויים לאור דרישות התקנים מהיבטים של חוזק מבנה, יציבות המבנה תוך שימוש בכלים חישוביים ובמדידות מעשיות.

 

   ביצוע חישובי חוזק למנופי טעינה ופריקה

החברה ביצעה חישובי מבנה מורכבים הכוללים איפיון עומסים ומקדמי תכנון על פי התקינה למנופי פריקה וטעינה של תפזורת. 

העבודה כללה חישובי כוחות, הזזות ומאמצים במבנה המנופים בתנאי העומס הקיימים בתוספת המקדמים המוגדרים בתקנים. החישובים בוצעו בשיטת האלמנטים הסופיים באמצעות מודל תלת מימדי. כמו כן, בוצעו מדידות מאמצים בחלק מן העבודות.

במהלך העבודות נבדקו נתוני החומר, הנתונים הגיאומטריים, נתוני חתכי הקורות והעומסים המופעלים, כאשר החישובים בוצעו במצבי עבודה שונים.

דוגמא לחישובי מבנה:

                                   

          פילוג הזזות                                                                       פילוג מאמצים